İMAR-RUHSAT İŞLERİ

TEVHİD VE İFRAZ DOSYASI

  • Serbest çalışan harita mühendisinden, parselin  birleştirilmesi ya da bölünmesine dair beyanname dosyası (tescil beyannamesi) hazırlanarak Belediye İmar Müdürlüğüne müracaat edilecek.                                               

İMAR ÇAPI

  • Dilekçe

  • 1/1000  ölçekli aplikasyon krokisi (kadastro müdürlüğünden)

  • Tapunun aslı

  • Ön jeolojik etüt raporu (jeoloji mühendisinden)

PROJE TASTİĞİ

a) Mimari

  • Dilekçe

  • İmar çapı

  • Mimari proje

  • Sicil Durum Belgesi (mimarlar odasından)

  • Proje müellifi (kendisi)

b) Betonarme

  • Sicil Durum Belgesi (mühendisler odasından)

  • Betonarme proje ve hesaplar

  • Tasdikli mimari proje

  • Jeolojik etüt raporu

YAPI RUHSATI

  • Dilekçe

  • Tapu senedi

  • İmar çapı ve kroki

  • Jeolojik ve ön jeolojik rapor

  • Statik hesapları

  • Sicil Durum Belgeleri ( odalardan)

  • Projeler(Statik+Statik TUS, Elektrik+Elektrik TUS, Mimari, Mekanik Tesisat+TUS, Asansör) (4’er Adet)

  • Sigorta Yazısı

  • Plan Kote

  • Taahhütnameler (Mal sahibi,varsa müteahhit ve TUS alan mimar ve mühendisler)      

a) Tadilat Ruhsatı                                       

  • Dilekçe

  • Tadilat projesi (4 Adet)                          

  • Tapu+İmar çapı                    

  • Kat maliklerinden muvafakat             

  • Tapu kayıt belgesi                          

b) Yenileme Ruhsatı

  • Dilekçe

  • İmar çapı (Yeni tarihli)

  • Tapu

  • Mimari proje

TEMEL KAZIĞI

  • Dilekçe

  • İmar çapı

  • Kadastro krokisi

  • Yapı Ruhsatı

  • Mimari proje(Tasdikli)

  • İnşaat Defteri

TEMEL VİZESİ

  • Yapı Ruhsatı (Aslı)

  • Mimari ve statik proje (Tasdikli)

  • İnşaat Defteri

SU BASMAN VİZESİ

  • Serbest çalışan harita mühendisinden parselin tespitine dair su basman krokisi getirilecek. 

KAT VİZESİ

  • Mimari proje (Tasdikli)

  • Statik proje    (Tasdikli)

  • İnşaat Defteri

     NOT: Temel ve kat vizeleri için imar müdürlüğümüzce randevu sistemine geçilmiş   olup, halkla ilişkiler ve koordinasyon merkezinden randevu alınması gerekmektedir. Randevu için Tlf: 241 28 01, 241 48 21, 241 13 72     

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İskan Raporu)

  • Dilekçe

  • Yapı Ruhsatı

  • Mimari proje (Tasdikli)

  • İmar çapı

  • Tapu

  • Kroki (1/1000 ölçekli)

  • İnşaat defteri (Tüm vizeleri yapılmış olarak ve fenni mesullerden imzalı)

  • Fenni mesullerden iş bitirme belgeleri

KAT  İTTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ

  • Dilekçe

  • Proje (mimari),varsa tadilat mimari projesi

  • Yapı Ruhsatı (varsa tadilat ruhsatı)

  • Tapu

İŞ BİTİRME

  • Dilekçe

  • Yapı ruhsatı

  • Yapı kullanma  izin belgesi (iskan raporu)

İMAR TADİLATI

  • Dilekçe

  • Tapu

  • Kroki (Aslı)

  • Serbest çalışan şehir plancısı tarafından  hazırlanan dosya (mevcut imar durumu eklenecek)

  • Sicil Durum Belgesi (odadan)

TAPU TAHSİS BELGESİ

  • Dilekçe

  • Kroki (1/1000 ölçekli)

  • Tapu tahsis belgesi

  • Tapu kayıt sureti

LABORATUAR HİZMETLERİ

  • İstek üzerine binalardan karot alınarak laboratuar incelemesi sonucu binanın durumu hakkında gerekli bilgiler verilmektedir.

  • İnşaatlardan numune alınmak suretiyle laboratuarda gerekli incelemeler yapılarak beton kalitesi tespit edilmektedir.